Advanced Search

  Highlights from Latest IssueMore+

    Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
    Category
    Breeding and Characteristics of a New Cigar Variety Chuanxue 5
    ZHANG Xingwei, LIU Guoxiang, XIANG Huan, HU Xi, LI Bin, LI Yuan, LIU Haobao, ZHONG Qiu, QIN Yanqing, WEN Liang, YANG Aiguo, DAI Peigang, WANG Jun
    2023, 44(6): 1-5. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.001
    Abstract PDF
    Breeding of a New Flue-cured Tobacco Variety Minyan18 and Its Characteristics
    YU Wen, CHENG Yazhi, LI Chunying, CHEN Shunhui, HE Wei, ZHOU Dongxin, CHEN Zhihou, ZHANG Shanshan, LIN Tianran, WU Shengxin
    2023, 44(6): 6-11. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.002
    Abstract PDF
    Analysis of Changes in Nitrogen Components and Influencing Factors in Tobacco Soil under Different Long-term Fertilization Regimes
    XIAO Xin, CONG Ping, XU Yanli, KUANG Shuai, YANG Ruyi, ZHAN Huaixu, JIANG Shuzhen, ZHANG Yan, DONG Jianxin
    2023, 44(6): 12-20. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.003
    Abstract PDF
    Evaluation of Climate Suitability of Flue-cured Tobacco in Southeast Chongqing
    LI Xinrong, LIU Hongbin
    2023, 44(6): 21-28. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.004
    Abstract PDF
    Degradation Characteristics of Nicosulfuron and Its Damage Threshold of Tobacco in Different Texture Soils
    YANG Jinyin, PENG Liangrui, LI Caibin, CHEN Jianguo, DAI Yanchen, XIAO Zhipeng, MU Tingting, GAO Junyi, ZHANG Jiguang
    2023, 44(6): 29-35. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.005
    Abstract PDF
    Study on Co-culture of Trichoderma asperellum and Bacillus subtilis by Solid-state Fermentation against Tobacco Black Shank Disease and Their Bioactive Secondary Metabolites
    PENG Zhixin, ZHAO Donglin, LIN Wei, GAO Gui, GUAN Zhikun, WANG Yaobin, ZHANG Chengsheng, LI Wei
    2023, 44(6): 36-43. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.006
    Abstract PDF
    Identification and Biological Characterization of Curvularia Leaf Spot and Anthracnose Diseases on Tobacco in Hunan Province
    XIAO Yansong, LI Sijun, WU Wenxin, LIU Tianbo, ZHOU Xiangping, LI Ping, ZHONG Jie
    2023, 44(6): 44-52. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.007
    Abstract PDF
    GC-MS/MS Determination of Pydiflumetofen Residues in Tobacco
    PAN Miao, YU Weisong, LU Shijun, CAO Jianmin, SUN Huiqing
    2023, 44(6): 53-58. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.008
    Abstract PDF
    Identification of Potato Virus Y Strains and System Spreading Characteristics in Qingdao Tobacco-growing Areas
    GUO Guangyao, SONG Liyun, JIANG Lianqiang, SHEN Guangcai, ZHANG Fuqiang, DONG Wenfeng, HE Qingyun, SHEN Lili
    2023, 44(6): 59-68. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.009
    Abstract PDF
    Analysis of Aroma Components and Fragrance Characteristics of the New Flue-Cured Tobacco Variety Zhongchuan208
    GENG Ruimei, CAO Changdai, LI Feng, XU Rui, LIU Dongmei, LIU Weihua, LIU Xijin, DONG Xitao, WANG Dahai, HAN Shoudong, LIU Xincai, ZHANG Yu
    2023, 44(6): 69-74. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.010
    Abstract PDF
    Analysis of Characteristic “Glutinous Rice”-like Aroma-active Odorants in Flue-cured Tobacco Leaves Based on HS-GC-IMS Combined with ROAV
    LI Shuchang, LI Jun, GAO Xianhui, LIU Wenlin, CHANG Shiyu, OU Zejie, PANG Xueli, KONG Fanyu
    2023, 44(6): 75-83. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.011
    Abstract PDF
    Study on the Factors Influencing the Induction of Embryoids by in vitro Culture of Unpollinated Ovary in Tobacco
    CAO Jinglin, WANG Xin, CHENG Junqi, LI Yapei, WU Chenglin, ZHANG Junjie, CAI Changchun
    2023, 44(6): 84-90. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.012
    Abstract PDF
    Analysis on the Quality Characteristics Change Trendency in Different Leaf Positions of Cigar Tobacco Leaves
    ZHANG Guanghai, KONG Guanghui, JIAO Fangchan, XIA Huachang, ZHAO Gaokun, YAO Heng, WU Yuping, LI Yongping
    2023, 44(6): 91-99. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.013
    Abstract PDF
    Isolation, Identification and Biological Characterization of Mold Species from Industrial Fermented Cigar Tobacco Leaves
    LIU Linlin, LU Ke, HU Yanqi, CHANG Yueyong, LI Yan, SHI Yongnan, LI Meng, LI Xiao
    2023, 44(6): 100-105. DOI: 10.13496/j.issn.1007-5119.2023.06.014
    Abstract PDF
    2023, 44(6): 106-110.
    Abstract PDF
    More+